محصولات اکسترون


TLP 350

- پنل کنترلی Touch Screen از 5/3 تا 7 اینچ - قابلیت کنترل و ارتباط از طریق LAN ,IR , RELAY, Wireless