محصولات نوکیا


N 800

- پنل کنترلی Touch Screen    قابلیت کنترل و ارتباط از طریق LAN ,IR , RELAY, Wireless