پاناسونیک

دوربین های مخصوص سالن های کنفرانس ، یا کیفیت و تنوع و با توجه به نیاز مشتری ، قابل ارائه می باشد .